۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم FaZe

  تیم FaZe یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Cloud 9

  تیم Cloud 9 یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Godsent

  تیم Godsent یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Mousesports

  تیم Mousesports یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Liquid

  تیم Liquid یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Ninjas In Pyjamas

  تیم Ninjas In Pyjamas یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری…
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Virtus Pro

  تیم Virtus Pro یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Astralis

  تیم Astralis یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم G2 Esports

  تیم G2 Esports یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم SK Gaming

  تیم SK Gaming یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۱۹ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم Fnatic

  تیم Fnatic یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۱۹ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم NaVi

  تیم Natus Vincere یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.
  ۱۹ شهریور, ۱۳۹۵

  دانلود: کانفیگ بازیکنان تیم EnVyUs

  تیم فرانسوی EnVyUs یکی از بهترین تیم های بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میباشد که در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارد.